Lähetystyö – missio, strategia ja arvot


Missio

Miksi lähdemme ja lähetämme

Lähetystehtävä on selkeä ja se on edelleen voimassa.
Mark. 16:15, 2.Kor. 5:14a

Lähetystyötä voidaan tehdä vain Jumalan johdatuksessa.
Ap.t. 1:8

Mitkään syyt eivät ole riittävän hyviä lähetyskäskyn laiminlyömiseen.
1.Tim. 2:4, 2.Kor. 5:20, Ap.t. 4:12

Osuutemme Jumalan missiossa

Lähetystyömme kohteena ovat erityisesti ne saavuttamattomat kansanryhmät, joissa seurakunta ei ole vielä saanut jalansijaa. Näin teemme osuutemme Jumalan lähetystehtävässä, joka tähtää Jeesuksen tunnetuksi tekemiseen kautta maailman.

Strategia

Viemme yhteistyökumppaneiden kanssa hyvää sanomaa ensisijaisesti vähiten evenkelioiduille kansanryhmille, käännämme Raamattua niiden kielille ja teemme lukutaitotyötä.

Teemme yhdessä kansallisten seurakuntien kanssa evankelioimis-, opetus- ja kirjallisuustyötä unohtamatta hädässä olevien ihmisten, erityisesti lasten, auttamista.

Arvot

1. Seurakunta lähettää
Lähetystyön hengellinen ja taloudellinen vastuu on seurakunnilla.

2. Kutsumustietoisuus
Lähetystyötä voidaan tehdä vain Jumalan johdatuksessa.

3. Pitkäjänteisyys
Työmuotomme vaativat pitkäaikaista sitoutumista.

4. Yhteistyökyky ja kumppanuus
Lähetystehtävä edellyttää toimimista yhdessä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa.

5. Ammatillisuus
Osaamisemme perustuu koulutukseen yhdistettynä hengellisyyteen ja ihmisyyteen.

6. Jatkuva kehitys
Haluamme löytää uusia toimintatapoja ja työmuotoja, joiden avulla voimme paremmin välittää Jeesuksen rakkautta kaikille ihmisille.