Parasta kerrottavaa kärsivälle maailmalle


Muutimme perheenä Bulgariaan lähetystyöhön heinäkuussa. Teemme työtä nuorten ja lasten parissa, joilta puuttuu suvun ja perheen tuki. Tiimimme auttaa myös ihmiskaupan uhreja, jotka haluavat kuntoutua takaisin normaalielämään. Mikä erottaa työmme sosiaalityöstä – eikö samaa työtä voisi tehdä ihan maallisen hyväntekeväisyysjärjestön kautta?

Lähetystyössä ei ole ensisijaisesti kyse materiaalisen hädän lievittämisestä, vaikka se on osa sitä. Kyse on evankeliumista ja lähetyskäskyn toteuttamisesta. Kyse on uudestisyntymästä ja Jumalan lapseudesta.

Vuosia sitten työskentelin Helsingin kaupungin lastenkodissa. Työ oli sekä ihanaa että rankkaa, mutta kaikkein eniten kärsin hoitajana siitä, etten voinut vapaasti kertoa lapsille ja nuorille Jeesuksesta, joka on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jouduin vaikenemaan Hänestä, joka olisi voinut tuoda parhaimman avun. Evankeliumi erottaa lähetystyön radikaalisti pelkästä sosiaalityöstä.

Jumala osoitti rakkautensa Jeesuksessa laittamalla syntiemme rangaistuksen Jeesuksen päälle ja lunastamalla meidät synnin ja kuoleman vallasta. Vakuudeksi tästä Jeesus nousi kuolleista. Nyt Jeesus tarjoaa pelastusta ja iankaikkista elämää kaikille, jotka uskovat ja ottavat Hänet vastaan. Jeesuksen käsky opetuslapsille oli kertoa tätä uutista kaikille ihmisille. Meidän osamme on siis kertoa.

Eläessämme täällä rukoilemme Herralta tilaisuuksia kertoa. Tiedostamme, että itse voimme vain sen, minkä Hän on meille tehtäväksi antanut. Jumala tekee olennaisimman: Hän uudestisynnyttää antamalla uskon ja kirkastamalla Kristuksen työn.

Uudestisyntymän kautta jokaisesta uskovasta tulee Jumalan lapsi, uusi luomus, pyhä, taivaan kansalainen. Pyhä Henki tulee asumaan uskovaan muuttaen häntä sisältä päin Jeesuksen kaltaisuuteen. Seurakunnasta tulee uskovan uusi perhe, jossa voi yhdessä kasvaa Isän tuntemisessa. Saamme kokea Jumalan rakkautta ja johdatusta ja tuoda kaikki tarpeemme Isälle kiitoksen kanssa odottaen vastauksia rukouksiin. Jeesuksen vanhurskaus luetaan hyväksemme ja saamme olla vapaita tuomiosta. Olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta ja Hänen alati jatkuvasta elämästään meissä. Raamattu antaa elämällemme ohjeviitat ja valaisee teitämme. Uskova ei ikinä kuole, ainoastaan hänen ruumiinsa maatuu.

Edellä mainitut Raamatun totuudet ovat vain osa siitä, keitä olemme Kristuksessa. En tiedä parempaa kerrottavaa kärsivälle maailmalle, kuin ilosanoma Jeesuksesta. Sitä on lähetystyö.

”Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.” (Kol 1:28)

Hanna Rokosa