Avioliitto ja perhe


Avioliittoa ja kotia pidetään erittäin arvostetussa asemassa. Se kuuluu Jumalan luomisjärjestykseen ja on hänen suojeluksessaan.

Avioliiton solmiminen on sekä yhteiskunnallinen että seurakunnallinen tapahtuma. Vapaakirkolla on avioliittoon vihkimisoikeus. Se antaa avioliiton solmimiselle voimakkaasti seurakunnallisen luonteen. Vaikka avioliitto jostain syystä solmittaisiin siviilivihkimisellä, suoritetaan lisäksi melkein aina seurakunnallinen avioliittoon siunaaminen. Näin seurakunta haluaa tukea nuorta perhettä sen perustamisesta alkaen.

Avioliittoa pidetään erottamattomana. Se rakentuu miehen ja naisen keskinäiseen rakkauteen ja valintaan. Avioliitto on myös molempien aviopuolisoiden lupaus Jumalalle noudattaa siinä hänen periaatteitaan. Pelkkä tunteenomainen rakkaus ei riitä pitämään avioliittoa koossa. Aviopuolisoiden on kasvettava vastuuseen ja uskollisuuteen.

Vastuu on huolenpitoa toisesta aviopuolisosta ja perheeseen syntyvistä lapsista. Tämä merkitsee palvelemista ja uhrautumista perheen hyväksi. Onnellinen perhe ei synny itsestään, vaan molempien aviopuolisoiden määrätietoisesta pyrkimyksestä tavoitteen saavuttamiseksi.

Vapaakirkon kanta avoliittoon on kielteinen. Se nähdään joko tietoisena tai tiedostamattomana vastuuttomuutena ja itsekkäänä pyrkimyksenä säilyttää vapaus uusien suhteiden solmimiseen. Vapaakirkko ei näe perusteita syntyneelle tavalle. Avoliitossa joutuvat kärsimään eniten epävarmuudessa elävät lapset, mutta usein myös nainen, jota ei erossa turvaa avioliittolaki.

Avioeroon suhtaudutaan ymmärtämyksellä ja aviopuolisoita tukien, vaikka ero nähdään kielteisenä tapahtumana. Avioero johtuu useimmissa tapauksissa liian kevyin perustein solmitusta avioliitosta. Tästä syystä nuorille opetetaan kristillinen avioliittonäkemys ja siihen liittyvä vastuu. Tähän liittyy aviopuolison valinta. Liian nopeat ja pelkästään tunteisiin tukeutuvat ratkaisut voivat olla kohtalokkaita.

Onnellinen avioliitto ja perhe tuo siunauksen seurakuntaan ja koko yhteiskuntaan. Vapaakirkko tahtoo kaikin tavoin vaikuttaa siihen, että sen jäsenet voisivat muodostaa ja säilyttää onnellisen perheyhteyden.