Ecuador 2012-2014


Napon läänin erityislasten ja -nuorten oppimisen polku

Ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto on 14.12.2011 päättänyt myöntää Suomen Vapaakirkolle avustuksen vuosille 2012–2014 Ecuadorissa toteutettavalle kehitysyhteistyöhankkeelle ”Napon läänin erityislasten ja -nuorten oppimisen polku”. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kajaanin, Pieksämäen, Raaseporin, Suolahden ja Suonenjoen vapaaseurakunnat.

Suomen Vapaakirkko saa Ulkoasiainministeriön tukea hankkeelle:
2012 123,600 €
2013 140,800 €
2014 138,400 €
Yhteensä 402,800 €

Kolmen vuoden aikana kehitetään opetusta alkuperäiskansojen erityislapsille ja nuorille Napon läänissä ja laajemminkin Ecuadorissa. Hanketyöntekijä Joanna Sormunen kutsuttiin neuvotteluun Ecuadorin opetusministeriöön 16.12.2011. Ecuadorin kaksikielisen opetuksen johtaja pyysi hanketta kouluttamaan koko maan alkuperäiskansojen opettajia erityistarpeessa olevien lasten opettamiseen. Tammikuussa selvitetään se, missä määrin hankkeella on mahdollisuuksia toimia Napon läänin ulkopuolella.

– Hankkeen työntekijöinä olemme kiitollisia siitä, että nämä kaikkein suurimmassa tarpeessa olevat alkuperäiskansojen erityislapset vihdoin saavat opetusta, jossa heidän erityistarpeensa otetaan huomioon, Teijo Sormunen toteaa.

Joanna Sormunen toimii hankkeen opetuksen asiantuntijana. Marja ja Teijo Sormunen osallistuvat hankkeen koordinointiin. He ovat paikalla Ecuadorissa 1–2 kk:n ajan vuosittain. Ensimmäinen matka on tammi-helmikuussa.

Opettajien koulutus muuttaa asenteita

Kolme viikkoa kestänyt koulutusjakso Ecuadorin Amazonin viidakon Napon läänin opetushallituksen uusille tukiopettajille päättyi lokakuussa. Uusia koulutettuja tukiopettajia on 25, vain yksi jätti koulutuksen kesken. Suurin osa kurssilaisista ei koskaan ollut edes nähnyt vammaista ihmistä. Kichwa-kulttuurin perinteisiin kuuluu vammaisten lasten jättäminen vauvana viidakkoon. Myöhemmin katolisen kirkon vaikutuksesta vammaiset on pidetty elossa, mutta piilotettu muiden katseilta.
Kurssin loppuun mennessä kaikki osallistujat kertoivat henkilökohtaisesti, miten suuren vaikutuksen kurssi on heihin tehnyt ja miten he haluavat auttaa näitä oppilaita.