Erityisopetuksen oppikirja


Joanna Sormunen kirjoitti erityisopetuksen oppikirjan Ecuadorin integraatioluokkien opettajille

Suomen Vapaakirkon projektityöntekijä, erityispedagogi Joanna Sormunen on tehnyt mittavan työn kirjoittaessaan käsikirjan Ecuadorin Napon läänin erityisopetuksen tarpeisiin. Espanjankielinen, integraatioluokkien opettajien käyttöön tarkoitettu ”Inkluusiokäsikirja – Opaskirja erityistarpeita omaavien oppijoiden opetukseen” valmistui maaliskuussa. Se on ensimmäinen kyseistä aihetta käsittelevä kattava teos Ecuadorissa. Aiemmin aiheesta on julkaistu joitakin pieniä ohjekirjasia.

Tarve Inkluusiokäsikirjan tekemiseen opettajien työn tueksi oli ilmeinen, koska aiheesta ei ole ennestään opetusmateriaalia. Myöskään opettajien yliopisto-opetuksessa ei oteta huomioon oppimisvaikeuksia omaavien tai vammaisten oppilaiden opetusta tavallisessa luokassa.
Aihe on kuitenkin hyvin ajankohtainen ja monet opettajat ovat siitä kiinnostuneita. Viidakon alueella heidän on vain lähes mahdotonta saada tietoja edes ulkomailla julkaistusta aineistosta, koska he eivät tunne asiaa, eivätkä monetkaan heistä osaa vielä käyttää internetiä.

(Inkluusio: Mukaan ottaminen, sisällyttäminen; johonkin sisältyminen. Koulutuksessa inkluusio tarkoittaa kaikkien yhteistä koulua, vastakohtana järjestelyille, joissa on tarpeettomasti erilliskouluja esim. vammaisille.)