Ohjeita toimimiseen akuutissa sota- ja pakolaistilanteessa


SVK Mission ja ViaDia ry:n monikulttuurisentyön työryhmän laatimat ohjeet tueksi seurakunnille toimimiseen akuutissa pakolaistilanteessa ja Ukrainan kriisissä:

1. Osoitamme erityistä huolenpitoa yhteydessämme oleville ukrainalaisille ja venäläisille. Emme ruoki vastakkainasettelua, vaan sovintoa. Efesolaiskirjeen toinen luku kertoo Kristuksesta, joka purki vihollisuuden muurin, me emme rakenna sitä uudestaan. Hänen kauttaan on meillä kaikilla pääsy yhdessä ja samassa Hengessä Isän luo.

2. Osoitamme Jumalan rakkautta ukrainalaisille pakolaisille ja tarjoamme heille ystävyyttä sekä materiaalista ja hengellistä tukea Suomessa.

3. Autamme taloudellisesti SVK Mission keräyksen tai muun luotettavan toimijan kautta Ukrainan kansaa selviämään kriisissä. Taloudellinen tuki Ukrainaan on suositeltavampaa kuin tavara-apu.

4. Rukoilemme rauhaa Ukrainan ja Venäjän välille ja että maailmantilanne rauhoittuu. Samalla rukoilemme, että ympäri Eurooppaa ihmiset kääntyvät nyt sydämestään uskoon Jeesukseen.