Tiedote Suomen vapaaseurakunnille 6.5.2020 klo 10


Suomen valtioneuvosto ilmoitti maanantaina 4.5.2020 koronavirusepidemian aiheuttamien
toimenpiteiden seuraavasta vaiheesta.

Peruskoulut ja varhaiskasvatus aloittavat lähiopetuksen 14.5. Joitakin palveluita (kuten
kirjastojen lainauspalvelut) avataan välittömästi. Kokoontumisrajoitukset toteutetaan siten,
että nykyistä kymmenen henkilön kokoontumisrajoitusta noudatetaan 31.5. saakka, mutta 1.6.
jälkeen kokoontuvien ryhmien koko voi olla enintään 50 henkilöä. Harrastus- ja
liikuntatoimintaa voi harjoittaa mainittuja henkilömääriä noudattaen. Suuret, yli 500 henkilön
yleisötapahtumat ovat kiellettyjä heinäkuun loppuun saakka. Ravintoloiden ja kahviloiden
avaaminen tapahtuu vaiheittain kesäkuun alusta lähtien.

Valtioneuvosto painottaa edelleen, että epidemiatilanne on vakava, ja korostaa, että ihmisten
väliset turvaetäisyydet ovat tärkeitä, lähikontakteja kuuluu karsia ja käsihygieniasta kuuluu
huolehtia tarkasti. Edelleen suositellaan, että yli 70-vuotiaat välttävät lähikontakteja ja
pysyttelevät kodeissaan.

Suomen Vapaakirkossa ja sen seurakunnissa sekä ViaDia-paikallisyhdistyksissä noudatetaan
valtioneuvoston antamia linjauksia.

Seurakunnissa ja ViaDia-paikallisyhdistyksissä tulee jatkossakin tarkasti seurata Suomen
hallituksen ja terveysviranomaisten (THL, AVI) antamia ohjeita ja määräyksiä.

Seurakunnat tekevät toiminnastaan oman harkintansa mukaiset päätökset annettujen
säädösten ja suositusten mukaisesti. Suomen valtioneuvosto antaa lisää tietoa mahdollisista
lisämuutoksista päätöksiin ja suosituksiin. Vanhimmistojen tulee seurata tiedotuksia tarkasti.

Lue koko tiedote