Jäsenyys ja henkilötietojen käsittely Suomen vapaakirkossa


Liity jäseneksi tai toimintaan

Varsinainen jäsen

Varsinaisia jäseniä ovat pääsääntöisesti aikuiset, mutta myös vähintään 15-vuotias voi olla tietyin edellytyksin varsinainen jäsen.

Perhejäsen

Perhejäseniä ovat lähinnä alle 18-vuotiaat, mutta erityisistä syistä myös aikuiset.

Osallistuminen toiminnasta kiinnostuneena

Voit kolmantena vaihtoehtona liittyä mukaan ’Toiminnasta kiinnostuneena’, jolloin rekisteröimme rekisteriin nimesi ja yhteystietosi, jotta voimme pitää sinuun yhteyttä.

Henkilötietojen käsittely

Voit lukea siitä, miten käsittelemme henkilötietoja – Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tästä luettelosta löydät paikallisten vapaaseurakuntien yhteystiedot – Seurakunnat


Lisää Vapaakirkosta

Jäsenyydestä Suomen Vapaakirkossa voi lukea enemmän Vapaakirkon yhdyskuntajärjestyksestä. Sen 2§, 27§-29§ kertovat jäsenyydestä ja dokumentti kuvaa laajemmin Vapaakirkon rakennetta.

Tunnustus

Vapaakirkon tunnustus kuvaa lyhyesti ja ytimekkääsi keitä olemme ja mihin uskomme