Muuttuva (lähetys)maailma


Tämän vuosituhannen alussa suuntasin Kiinaan lähetystyöhön. Maa eli muutosten keskellä; taloudellinen kasvuvauhti oli kova ja avautuminen muun maailman vaikutuksille oli tuonut sekä hyviä että huonoja seurauksia. Varsinkin nuori sukupolvi oli avoin monille vaikutteille. Rikastumisesta oli tullut monen nuoren elämän päämäärä, mutta toisaalta he olivat myös vastaanottavaisia hengellisille asioille.

Työtä oli kuitenkin tehtävä matalalla profiililla. Keskityimme henkilökohtaisiin kontakteihin ja pieniin ryhmiin, ettemme vetäisi puoleemme viranomaisten huomiota. Yhteydet paikallisiin kotiseurakuntiin luotiin äärimmäisellä varovaisuudella.

Tammikuussa 2017 sain etuoikeuden osallistua foorumiin, jonka osallistujat koostuivat lähetysjärjestöjen johtajista, kiinalaisten seurakuntaliikkeiden pastoreista sekä kiinalaisten lähetysjärjestöjen työntekijöistä. Oli rohkaisevaa ja silmiä avaavaa kuulla nimenomaan kiinalaisilta, mitä he kokevat Kiinan seurakunnan suurimmiksi tarpeiksi tällä hetkellä.

Kyllä, edelleen tarvitaan ulkomailta tulevia lähetystyöntekijöitä tekemään ruohonjuuritason evankeliointia. Mutta yhä enenevässä määrin seurakunnat tarvitsevat koulutusta ja opetusta siitä, miten saavuttaa syrjäytyneitä, maan rajojen sisäpuolella olevia saavuttamattomia vähemmistöryhmiä ja myös saavuttamattomia kansoja ympäri maailman.

Miten mahtavaa oli tutustua kiinalaiseen sisareen, joka kouluttaa kiinalaisia lähetystyöntekijöitä saavuttamaan muslimeja, hinduja ja buddhalaisia. Kiinakin on todellakin muuttunut pelkästään lähetystyötä vastaanottavasta maasta lähettäväksi maaksi!

Jumala ei muutu ja Hänen sanomansa ei muutu. Maailma muuttuu ja sen mukana myös lähetysmaailma. Jumala haastaa meitä katsomaan maailmaa uusin silmin ja etsimään oma tehtävämme siinä, että ne, jotka eivät Jeesusta vielä tunne, saisivat mahdollisuuden oppia Hänet tuntemaan ja saisivat omistaa ikuisesti kestävän Toivon tämän toivottoman maailman keskellä.

Nanna Rautiainen