Tiimityötä maan äärissä ja kotikaduilla


Turvapaikanhakijoiden lasten taidekerho Kotkan vastaanottokeskuksessa.

Lähetystyö on tiimityötä. Yhdessä eteenpäin tarkoittaa, että matkalla on monia henkilöitä, jotka rohkaisevat ja antavat omastaan, jotta lähetti voi hyvin ja näin ollen pystyy tekemään työtään. Tätä yhteistyötä voisi kuvailla omenapuun avulla.

Puulla on juuret syvällä maassa, josta se imee ravintoa voidakseen elää. Tämä kuvaa Jumalaan juurtunutta lähettiä, joka elää siinä totuudessa, että Jumala on hänen kanssaan joka hetki. Tämä totuus auttaa meitä kulkemaan vaarallisia teitä, pettymysten polkuja ja surujen siltoja, samoin kuin astumaan voittajan voimassa Jumalan ihmeitä ihmetellen. Voimme elää täysillä juuri sen takia, että olemme ensiksi kiinnittyneet Jumalaan.

Runko kuvaa lähettäviä seurakuntia, kannatusrenkaita sekä perheitä ja ystäviä. Kestävä runko pitää puuta pystyssä tuulessa ja myrskyissä esirukouksin, taloudellisin kannatuksin ja monin eri tavoin. Kun elämä on vaikeaa ja joskus yksinäistä vieraassa maassa ja kulttuurissa, on erityisen tärkeää, että nämä tukirenkaat pitävät yhteyttä, kyselevät kuulumisia, rohkaisevat ja sitoutuvat rukoilemaan. Usein jo pienikin yhteydenotto on niin rohkaiseva, että se voi pelastaa koko päivän. Muistetaan siis lähettää viestejä ja rohkaisuja rakkaille läheteillemme, nykymaailmassa se on niin helppoa ja nopeaa.

Oksat kasvavat rungosta ja haarautuvat joka suuntaan. Oksat voivat kasvaa ja kantaa hedelmää vain silloin, kun ne ovat rungossa kiinni ja saavat ravintoa juurten kautta maasta. Lähetit ovat näitä oksia, ja tässä kuvassa ne tuottavat hedelmää. Hedelmää, joka on Jumalan aikaansaamaa, Hänen suunnitelmissaan olevaa hedelmää niiden ihmisten keskuudessa, jotka eivät ole kuulleet Hänen rakkaudestaan. Rakkauden sanomaa kylvetään maailman ääriin, Jumala on sen näin hyväksi nähnyt.

Tällä hetkellä maailman ääret ovat tulleet osittain omille kotikaduillemme, ja näin saamme tehdä lähetystyötä myös omassa maassamme. Tänä syksynä olemme seurakunnassamme Kotkassa tutkineet englanninkielisillä raamattutunneilla Matteuksen evankeliumia. Siellähän sanotaan näin: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt. 28:19-20).

Olemmeko vastanneet tähän kutsuun? Toisille se merkitsee lähtöä tuntemattomaan, kodin ja ystävien hyvästelemistä, toisille  lähetystyötä omassa maassamme, toisille taas sitoutumista kannatukseen, esirukouksiin ja yhteyden pitämiseen. Jokainen meistä voi noudattaa tätä kutsua omalla tavallaan ja näin olla mukana Jumalan suuressa pelastustyössä. Siunausta sinulle ystäväni tämän kutsun toteuttamiseen!

Marja Gray