Unelmista totta koulukummien avulla


Seitsemän vuotta sitten nepalilainen tyttö Durga oli seitsemäsluokkalainen koululainen. Eräänä lauantaina hän meni keräämään polttopuita viidakosta, liukastui ja putosi 200 metriä alas rinteeltä, minkä seurauksena hän sai selkäydinvamman. Onnettomuuden jälkeen hän ei voinut jatkaa koulua.

Nepalilaisen kristillisen järjestön INF:n sosiaalityöntekijät tapasivat Durgan kylätyönsä yhteydessä ja ohjasivat hänet Green Pastures -sairaalaan kuntoutukseen. Kolme vuotta onnettomuuden jälkeen Durga pystyi kävelemään kyynärsauvojen avulla.

Durgan vanhemmat ovat maanviljelijöitä Parbatissa. Heidän pellollaan ei ole kunnon kastelujärjestelmää, joten sato jää pieneksi ja tulot vähäisiksi. Perheessä on kuusi lasta ja toimeentulo on niukkaa, joten tytön koulun jatkaminen oli vaakalaudalla. Saatuaan koulukummit tukemaan koulutustaan hän saattoi jatkaa opiskelua. Nyt Durga on lukion viimeisellä. Hän on motivoitunut ja ahkera opiskelija.

Keväällä 2005 intialainen tyttö Lema sai koulukummit Suomesta. Leman isä oli kuollut ja äiti oli jättänyt perheen. Tyttö pääsi asumaan pastori Norbu Dukpan koululaisasuntolaan Jaigaoniin, jossa hän sai paitsi ylöspidon ja mahdollisuuden koulunkäyntiin myös perheenomaisen kasvuympäristön.

Lema oli tuolloin kolmasluokkalainen. Koulukummien taloudellisella tuella hän kävi peruskoulun ja lukion ja valmistui lukiosta keväällä 2014. Nyt hän opiskelee toista vuotta yliopistossa ja saa edelleen tukea opiskeluunsa kummeiltaan.

Kiinalainen tyttö Ci Mu oli ekaluokkalainen, kun hän vuonna 2004 pääsi mukaan kummiohjelmaan Deqinissä. Ci Mun koti on hyvin köyhä. Vanhemmat ovat maanviljelijöitä, heillä ei ole vakituisia tuloja eikä heillä siten ollut varaa laittaa perheen kahta tyttöä kouluun. Koulukummien tuki tuli perheelle suurena lahjana. Sen avulla Ci Mu on selviytynyt viimeiselle luokalle ammattilukioon ja valmistuu tänä keväänä hoitoalalle.

Eräässä kirjeessään Ci Mu kirjoitti: ”Minunlaisteni ihmisten on vaikeaa käydä koulua, ei ole varaa edes kirjoihin. Te rohkaisitte minua jatkamaan opiskelua ja pitämään kiinni unelmastani… Opiskelu on yhä mukavaa. Opimme joka päivä uutta… Kiitos, kun ojensitte minulle kätenne. Te autoitte minua tekemään unelmastani totta…”

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:llä (KLK) on yhteistyöjärjestöjä Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. KLK:n toiminnan kautta suomalaiset kummit ovat vuosikymmenten aikana auttaneet satoja tyttöjä ja poikia saavuttamaan unelmansa koulutuksesta ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Kummeja tarvitaan edelleen, sillä vaikka jo noin 90% kehitysmaiden lapsista aloittaa peruskoulun, monet – varsinkin tytöt – joutuvat keskeyttämään sen vain muutaman vuoden kuluttua. Lapsia, jotka ovat kokonaan vailla koulutusta, on yhä lähes 60 miljoonaa.

Pirjo Kuosmanen