Ympäristökasvatushankkeella erityisosaamista orvoille


Ympäristökasvatushanke Tansaniassa oli suunnattu AIDS-orvoille lapsille ja nuorille. Hanke koulutti kouluikäisiä ympäristöasioissa neljän tunnin ympäristöiltapäivien kautta. Iltapäivät käsittelivät aiheita keittiöpuutarhan perustamisesta ilmastonmuutokseen ja roskien keräämisestä puiden istutukseen ja hedelmäpuiden kasvatukseen.

Hankealue on eroosiolle altista ja aavikoitumisen uhan alla. Ympäristökasvatuksella pyrittiin lisäämään alueen väestön tietoisuutta ympäristönsuojelusta ja auttamaan heitä torjumaan eroosiota, unohtamatta ravitsemuksen parantamista vihannesten ja hedelmien viljelyn avulla.

Hanke kohdistui AIDS-orpoihin lapsiin ja nuoriin, jotka ovat sosiaalisesti heikossa asemassa asuessaan sukulaisperheissä tai isovanhempiensa kanssa. Monilla perheillä on ilman orvoista huolehtimistakin vaikeuksia selviytyä jokapäiväisestä elämästä ja saada riittävästi ravintoa. Alueen väestöstä suuri osa on hyvin köyhää ja maatalouden tuottavuus on huonoa. Hanke kohotti orpojen sosiaalista asemaa antamalla heille erityisosaamista ja auttoi sen kautta myös parantamaan perheen ravitsemusta.

Ympäristöiltapäiviin osallistui kerrallaan keskimäärin sata lasta ja nuorta. Iltapäiviä järjestettiin kolmivuotisen hankkeen aikana yhteensä 102, eli noin kaksi kertaa kuukaudessa. Osallistujille tarjottiin yleensä myös lämmin ateria ja niitä tarjottiin yhteensä lähes 10 000.

Hanke oli kolmivuotinen (2014 – 2016) ja se sai rahoitusta Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista. Hanke toteutettiin yhteistyössä paikallisen seurakunnan naisten perustaman kansalaisjärjestö WEPAn kanssa. Kehitysyhteistyöhankkeen päätyttyä lasten ja nuorten avustaminen yhteistyökumppanin kanssa jatkuu Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n taholta, jolloin avustus kohdistuu kyseisten orpolasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen.

Jukka Knuuttila

Kansainvälisen työn sihteeri