Kehitysyhteistyön periaatteet


Suomen Vapaakirkon kehitysyhteistyön tavoitteet ja eetiset periaatteet

Kehitysyhteistyön tavoitteet
Suomen Vapaakirkon kehitysyhteistyö perustuu kristilliseen lähimmäisen rakkauteen. Sen tavoitteena on oikeudenmukaisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Pyrimme muutokseen, jonka tulokset ovat kestäviä. Haluamme tehdä työtä erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, kuten lasten ja vammaisten parissa.

Kehitysyhteistyön eettiset periaatteet
Suomen Vapaakirkon eettiset periaatteet on laadittu kehitysyhteistyöhankkeiden työntekijöille, rahoittajille ja yhteistyökumppaneille. Ne ohjaavat Suomen Vapaakirkon kehitysyhteistyön toimintatapoja.

Pitkäjänteisyys
Kehitysyhteistyömme perustana on pitkäjänteisyys. Sitoudumme pitkäkestoisiin ohjelmiin, joissa toteutuu kestävän kehityksen periaatteet. Tämä edellyttää toimintaympäristön kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja tarvittaessa reagoimista siinä tapahtuviin muutoksiin.

Ammatillisuus
Panostamme työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Suhtaudumme kehitysyhteistyöhön ammatillisesti pitäen toimintatapamme jatkuvasti ajan tasalla.

Avoimuus
Talous- ja hankehallinto hoidetaan vastuullisesti ja avoimesti.

Kumppanuus
Työmme lähtökohtana on yhteistyö paikallisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Arvostamme kumppaneidemme ammatillista kokemusta sekä paikallisten olosuhteiden, kulttuurin ja toimintatapojen tuntemusta.

Haluamme tehdä työtä heikossa asemassa olevien ihmisten parissa keskittyen erityisesti naisten, lasten, vammaisten ja etnisten vähemmistöryhmien aseman edistämiseen. Suhtaudumme hyödynsaajiin ihmisläheisesti, tasa-arvoisesti ja puolueettomasti.