Kristinusko Afrikassa


Kristinusko Afrikassa

Kristinusko Afrikassa on dynaamista. Olennaisinta siinä on monimuotoisuus. Afrikan 800-miljoonaisesta väestöstä kristittyjä on lähes 500 miljoonaa ja heitä löytyy kaikista yhteiskuntaluokista ja poliittisista suuntauksista.

Jotkut Afrikan kristityistä ovat rikkaita, mutta monet ovat köyhiä. He ovat yhtä aikaa sekä poliittisesti konservatiiveja että uudistavia. He omaksuvat länsimaisia arvoja, mutta toisaalta puolustavat afrikkalaisia perinteitä. Kristinusko on Afrikassa syy yhteentörmäyksiin ja myös sovituksen lähde.

Kristityt, muslimit ja agnostikot

Jumalan tekoja Afrikassa ei voi liioitella. Hän on liikkeellä ja toimii. Kristinuskon kasvu Afrikassa on ennennäkemätöntä. Sadan vuoden aikana kristittyjen määrä on nelikymmenkertaistunut. Kristityt muodostavat yli puolet Afrikan väestöstä. Vain Pohjois-Afrikka on poikkeus tälle kasvutrendille. Vainot, maastamuutto ja tiukat uskonnolliset lait ovat johtaneet siellä kristittyjen määrän vähenemiseen. Pohjois-Afrikka on kiinteästi islamilainen. Muslimien määrä on viimeisen sadan vuoden aikana kymmenkertaistunut.

Afrikan väestöstä evankelisia kristittyjä on jo 18 %. Viimeisten 50 vuoden aikana tämä ryhmä on kasvanut viisikymmenkertaiseksi. Afrikassa on enemmän evankelisia kuin missään muussa maanosassa, ja afrikkalaisia lähetystyöntekijöitä lähetetään kaikkialle maailmaan. Perinteiset afrikkalaiset uskonnot eivät ole hävinneet, vaikka niiden kannattajien määrä on vähentynyt yli yhdeksänkymmenkertaisesti. Yli kuusi miljoona ihmistä Afrikassa tunnustautuu agnostikoksi. Heitä löytyy joidenkin maiden, kuten Zimbabwen ja Etelä-Afrikan, kaupunkikeskuksista. Afrikan uskonnoista agnostikkojen määrä kasvaa nopeimmin.

Kirkon haasteet

Afrikassa on noin 15 000 tunnustus- tai kirkkokuntaa, mikä on enemmän kuin missään muussa maanosassa. Kuljetpa missä vain Afrikassa, löydät palavia afrikkalaisia kristittyjä. Afrikkalainen jumalanpalveluselämä on liturgisesti virtaava, täynnä spontaanisuutta, liturgisia lauluja ja tansseja sekä seurakuntalaisia osallistuttavaa. Afrikkalaisista kristillisistä yhteisöistä on muodostunut uusia sosiaalivastuun keskuksia. Nämä yhteisöt korvaavat sukulaisverkostoja, jotka murenevat kaupungistumisen, työperusteisen muuton ja sekularismin paineissa.

Kohdatessaan nykypäivän realiteetit ja katsoessaan kohti tulevaisuutta Afrikan kirkkojen on kohdattava monia haasteita: opetuslapseuttaminen, kulttuurinen identiteetti, oppikysymykset, diakoniavastuu, ekumeeniset suhteet, kristinuskon ja islamin väliset suhteet, evankelioimistyö, pastoraalikoulutus jne. Nousevatko kristityt vastaamaan näihin haasteisiin ja mikä vaikutus heillä on Afrikan maanosan ja koko maailman evankelioimiseen?