Lapset


Pienet ja viattomat lapset käsitetään autuaiksi Kristuksen sovitustyön perusteella. Synti erottaa Jumalasta vasta, kun lapsi kykenee valitsemaan ja ottamaan vastuun teoistaan (Jes. 7:15).

Tähän näkemykseen vaikuttaa Jeesuksen suhtautuminen lapsiin. Hän siunasi lapsia ja sanoi taivasten valtakunnan kuuluvan heidän kaltaisilleen.

Jeesuksen esimerkin mukaisesti Vapaakirkossa pienet lapset siunataan. Perheet tekevät aloitteen siunaustilaisuuden järjestämiseksi. Tavaksi on kuitenkin tullut, että seurakunnan työntekijä on mukana tilaisuudessa, joka pidetään joko kotona tai kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä.

Lasten kristilliseen kasvatukseen ja opetukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on lapsen johdattaminen henkilökohtaiseen Jeesuksen tuntemiseen ja uskoon.