Peru 2014-2015 (2016-2017)


Perun lastensuojeluverkosto

Lastensuojelun yhteistyöverkosto Huaylasin laaksoon Perussa kehittää lastensuojeluverkostoa ja -toimia kyseisellä alueella. Yhteistyötä tehdään Arco Iris -järjestön kanssa, joka on Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. Hanke järjestää koulutusta lastensuojelussa niin viranomaisille kuin kansalaisjärjestöille. Samalla luodaan yhteistyöverkostoja. Näillä toimilla parannetaan lastensuojelutoimia tarvitsevien lasten asemaa ja tarvittavien palveluiden saatavuutta.

Suomen Vapaakirkko saa Ulkoasiainministeriön tukea hankkeelle:
2014 51 900 €
2015 47 200 €                                                                                                                                                                                                              2016-2017 (edellisiltä vuosilta siirrettyjä käyttämättömiä varoja)