Peru


Peru – värikäs valtakunta Andeilla

Perun luonto on monipuolinen ja vaihtelee äärimmäisyydestä toiseen. Rannikon hiekkaerämaasta siirrytään lähes seitsemän kilometrin korkeuteen nouseville Andeille ja sieltä edelleen Amazonasin reheviin sademetsiin.

Vaihtelevuus ja värikkyys kuvaavat maata myös muilta osin. Väestö on sekoitus alkuperäiskansan edustajia, vuoriston ketshuoita ja viidakkointiaaneja, espanjalaisten jälkeläisiä sekä afrikkalaisia ja aasialaisia. Rannikon asukkaat ovat pääosin mestitsejä ja espanjalaisten jälkeläisiä.

Slummeja ja vuoristokyliä

Perun pääkaupunki, Lima, vetää jatkuvasti puoleensa asukkaita eri puolilta maata ja karkeasti arvioiden lähes puolet Perun 28 miljoonasta asukkaasta asuu Limassa tai sitä ympäröivillä slummialueilla. Noin puolet perulaisista kuuluu ketshua-kansanryhmään ja heitä pidetään muinaisten inkojen jälkeläisinä. He puhuvat omaa kieltään, joka espanjan ohella on maan toinen virallinen kieli. Ketshuat asuvat pääosin maata pohjoisesta etelään halkovalla Andien vuoristoalueella. He elävät perinteiseen tapaan maanviljelyksestä ja karjanhoidosta. Ketshuoiden koulutustaso on yleisesti alhainen. Perun viidakkoalueella elää lukematon määrä pieniä kansanryhmiä, joista osa elää edelleen eristyksistä muusta yhteiskunnasta.

Uskon ja uskomusten sekoitusta

Peru on virallisesti katolinen maa ja perulaiset ovat hyvin uskonnollisia. He kunnioittavat Raamattua ja erilaisten uskonnollisten tapojen vaaliminen ja juhlien viettäminen on heille tärkeää. Käytännössä katolisuuteen on kuitenkin sekoittunut erilaisia uskomuksia ja perinteitä, jotka vievät sitä yhä kauemmas raamatullisesta kristillisyydestä. Viime aikoina ihmiset etenkin alemmista yhteiskuntaluokista ovat kiinnostuneet evankelisista seurakunnista ja niiden opetuksesta. Evankelisten seurakuntien kirjo on laaja ja nopeimmin kasvavat muutamat liikkeet, joissa silloin tällöin esiintyy lakihenkisiä tai kultinomaisia piirteitä. Kaupungeissa hengellinen työ etenee kohtalaisen hyvin. Vuoristokylien ketshuankielinen väestö on oma lukunsa, sillä hengellistä työtä ei tehdä paljonkaan heidän omalla äidinkielellään.