Pioneerityö


Evankeliumia saavuttamattomille kansoille

Maailmassa on vielä paljon kansoja, joita evankeliumin sanoma ei ole saavuttanut. Läheteistämme 12 on evankelioimis- ja seurakunnanistutustyössä näillä alueilla Aasiassa ja Lähi-idässä.

Koska monissa näissä maissa evankelioiminen ei ole sallittua, työtä tehdään joskus alueen ulkopuolella asuvien pakolaisten ja siirtotyöläisten keskuudessa. Kohdealueella asuvat lähetit ovat usein ns. teltantekijätyöntekijöitä, toimien omassa ammatissaan ja eläen uskoaan todeksi arjessa.

Seurakunnanistutustyössä tärkein yhteistyökumppani on WEC International, jonka keskuksessa Englannissa yksi lähettipariskuntamme on nuorten määräaikais-työntekijöiden koulutus- ja rekrytointitehtävissä.