Seurakunnanistutus Thaimaassa


Seurakunnanistutustyö etenee Thaimaassa

JatSanin kylä sijaitsee Amphoe SamNgaon alueella Pohjois-Thaimaassa. Juha ja Elke Juvonen perheineen muuttivat kylään syksyllä 2005. He aloittivat alueella evankelioimistyön WEC Internationalin työtiimissä.

Tullessaan paikkakunnalle Juvoset tiesivät alueelta vain yhden uskovan perheen: äiti ja poika asuivat kylässä, isä oli työssä ulkomailla palaten kerran vuodessa kuukaudeksi kotiin. Evankeliumin julistus alueella oli hyvin vähäistä, samoin mielikuva paikallisista kristityistä, jotka kokoontuvat yhteen seurakuntana. Kristittyjen näkyvää läsnäoloa ei alueella ollut. WEC:n työtiimin tavoitteena on itsenäinen, evankelioiva, uusia seurakuntia perustava seurakunta. WEC tekee parhaillaan nelivuotissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on SamNgaon seurakunnan itsenäistyminen.

Monimuotoista toimintaa

Amphoen alueella on 43 kylää. Evankeliumia on nyt julistettu kirjallisuuden jakamisen ja henkilökohtaisten keskustelujen kautta yli puolessa niistä. Kolmisenkymmentä aikuista on tullut uskoon. Heistä lähes kymmenen on lähtenyt muualle töihin tai opiskelemaan, muutamat ovat kuolleet.
Lasten keskuudessa on tehty Kids’ club -työtä kolmessa kylässä. Yksi kerhoista on toistaiseksi lopetettu, mutta kahdessa muussa lapsia käy yhteensä noin 50. Kristittyjen läsnäolo on näkyvää sekä yleisen evankeliumin julistuksen että paikallisten uskovien kautta, joille Jumala on antanut rohkeuden kertoa uskostaan ja olla avoimesti Kristuksen seuraajia yhteisössä, jossa heidät tunnetaan.

Evankeliumin julistus kylissä jatkuu ja samalla pyritään opetuslapseuttamaan uusia uskovia. Tavoitteena on, että jokainen palvelee Jeesusta niillä lahjoilla ja sydämen halulla, jonka Jumalan Henki antaa. Kouluissa on aloitettu ”Book of Hope” -kirjojen jakaminen. Tavoitteena on mennä alueen kaikkiin kouluihin ja jakaa kirjat kaikille oppilaille ja opettajille. Rukousvastauksena on saatu vuokrattua seurakunnan kokoustilat ja toimintakeskus alueen pääkadun varrelta. Sunnuntain kokouksissa käy tiimin lisäksi noin 10-15 paikallista uskovaa.

Työntekijät

Nit ja Na, thaimaalainen työntekijäpariskunta perheineen on ollut mukana työssä alusta lähtien. He keskittyvät lasten ja nuorten työhön, mutta ovat myös lahjakkaita ylistyksen johtajia ja osallistuvat opetuslapseuttamiseen. Khun Wisut perheineen teki alueella vuoden harjoittelujakson seurakunnanperustamistyössä. Hän valmistui kolmessa vuodessa pastoriksi ja opiskelee vielä vuoden lisää. Perhe on päättänyt palata SamNgaoon ensi vuonna. Nämä kaksi perhettä erilaisine lahjoineen muodostaisivat hyvän tiimin seurakunnan palvelukseen. Tiimin odotus on, että seurakunta kasvaa ja vaikuttaa ympäröivään yhteisöön ja perheisiin Jumalan armon, siunauksen ja anteeksiantamuksen välikappaleena.