Siperian hantit


Evankeliumi hantin kielelle

Hantit, entiseltä nimeltään ostjakit, asuvat läntisessä Siperiassa Ob-joen ja sen sivujokien varsilla. He puhuvat suomalais-ugrilaista kieltä, suomen kaukaista sukukieltä. Hantit harjoittavat edelleenkin pääasiassa poronhoitoa, metsästystä ja kalastusta. Asuma-alue on Siperian havumetsävyöhykkeen pohjoista laitaa, ei kuitenkaan paljasta tundraa.

Hanteja on 28 000, mutta heidän kielensä jakautuu useisiin murteisiin, joista muutamalla on julkaistu koulukirjoja tai muuta kirjallisuutta. Hantit eivät ole vielä kyenneet sopimaan yhteisestä kielimuodosta.

Sisältö alkukielten mukaan

Juhani Makkonen on ollut vuodesta 1998 raamatunkäännöstyössä hantien parissa. Käännöstyötä tehdään kahdella päämurteella. Toistaiseksi työskennellään ensisijaisesti pohjoisen shuryshkarin murteen parissa. Tällä alueella asuu huomattava osa hantien aktiivisista kristityistä ja täällä odotetaan kaikkein eniten omakielistä Jumalan sanaa.

Juhani Makkonen on hantin käännösryhmän käännöstarkistaja, joka tarkistaa käännöksen sisällön oikeellisuutta Raamatun alkukieliin nähden. Hän asuu Suomessa ja tekee matkoja kohdealueelle. Pääosa työstä on raakakäännöksen tutkimista ja kysymysten ja muutosehdotusten tekemistä kääntäjälle, joka puhuu äidinkielenään hantia.

Sopivia sanoja etsitään vuosia

Viime aikoina Juhani on tehnyt työtä paljon sähköpostitse kääntäjän kanssa, kun omat lapset ovat vielä pieniä, ja matkustaminen on jäänyt vähemmälle. Paljon pohtimista tarkistajalla ja kääntäjällä on vielä monissa Raamatun keskeisissä sanoissa, käsitteissä, jotka sellaisinaan puuttuvat hantien kulttuurista ja heidän shamanistisesta luonnonuskonnostaan.

Joidenkin sanojen sopivan vastineen etsiminen hantin kielestä on vienyt vuosia. Näitä ovat muun muassa ”rakastaa” ja ”Jumalan valtakunta”. Lopulta jokin vaihtoehto on valittava, se, jossa on vähiten ongelmia. Kaikki tekstit luetetaan hanteilla ja niiden ymmärrettävyys testataan ennen julkaisemista.
Toistaiseksi on julkaistu vain Markuksen evankeliumi ja osia muista evankeliumeista sekä Raamatun kertomuksia kahdella murteella. Työ jatkuu Luukkaan evankeliumin parissa.

Raamatun tekstit levittävät uskoa ja toivoa hantien keskuuteen. Kesällä eräs Uralilla porojaan paimentanut poromies ilahtui saatuaan Raamatun kertomuksia omalla kielellään. ”Aion joka ilta lukea kodassa perheelleni näitä kertomuksia”, hän sanoi.