Sisarkirkkojen vahvistaminen


Haluamme tukea sisarkirkkojamme

Vapaakirkon lähetystyö toteutuu pääasiassa yhteistyössä muiden lähetysjärjestöjen ja kansallisten kirkkojen kanssa. Himalajalla on kuitenkin poikkeus. Sinne työ suuntautui sata vuotta sitten, ja työn tuloksena vuonna 1962 perustettiin kansallinen Himalajan Vapaakirkko. Myös Kongo on vanhaa työaluettamme, johon yhteys on muuttunut lähettien pysyvästä maassa olosta itsenäisen kirkon tukemiseen lähinnä koulutuksen ja projektiavun kautta.