Turvakasvatuksen kaavakkeet


Turvallisesti seurakunnassa – opas turvalliseen lapsi- ja nuorisotyöhön

Anne Ainesmaa, oululainen lastentarhanopettaja, kasvatustieteiden maisteri ja luokanopettaja, on Kirsti Kurjen, Jukka Pulkkisen ja Tommi Koivusen sekä muiden kommentoijien ja eri alojen ammattilaisten tuella kirjoittanut kirjan Turvallisesti seurakunnassa – opas turvalliseen lapsi- ja nuorisotyöhön.

Kirjassa esiteltyjä kaavakkeita voi ladata tästä:

Henkilotietolomake

Lastensuojeluilmoitus

RAPORTTI LÄHELTÄ PITI -TILANTEESTA, TAPATURMASTA TAI ONNETTOMUUDESTA

RISKIANALYYSILOMAKE

TURVALLISUUSSUUNNITELMALOMAKE

Vapaaehtoistyontekija_sitoumuslomake

Vapaaehtoistyontekija_sitoumuslomake_ohje

Suosituskaavake_turvallisuuspassi