Jatkuvuutta koulutielle


Komal on 4-vuotias intialainen tyttö, joka on juuri aloittanut esikoulun Maligach Busteen kyläkoulussa Länsi-Bengalissa. Jos kaikki sujuu hyvin, tytöllä on edessään kaksi vuotta esikoulua ja neljä vuotta alakoulua. Sen jälkeen hän siirtyy toisessa kylässä olevaan valtion kouluun, jossa jatkaa alakoulun loppuun ja suorittaa myös yläkoulun.

Komalin koulunkäynti ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Koska hänen vanhempansa ovat köyhiä maatyöläisiä, he eivät pysty hankkimaan tytölle koulupukua ja -tarvikkeita ilman ulkopuolista tukea. Nämäkään asiat eivät vielä takaa koulutien jatkumista. Koulua käymättömät vanhemmat eivät osaa neuvoa ja tukea tyttöä koulutehtävissä, joten hän tarvitsee siihen apua muualta. Vielä pahemmassa tapauksessa tytön vähän kasvaessa vanhemmat voivat ottaa hänet pois koulusta auttamaan kotitöissä, ellei heillä ole riittävästi tietoa koulutuksen hyödyistä.

Suomalaiset koulukummit ovat tukeneet Komalin koulun, Divya Primary Schoolin (DPS) oppilaita ja toimintaa jo 10 vuoden ajan. Koulua ylläpitää paikallinen kristillinen Waasta-järjestö ja oppilaita siellä on 175. Vuosien aikana sadat lapset ovat saaneet koulupuvut ja -tarvikkeet sekä tukiopetusta ja terveydenhuoltoa. Lasten vanhemmille on annettu neuvontaa ja pidetty tiedotustilaisuuksia, minkä seurauksena yhä harvempi lapsi keskeyttää koulun. Lahjoittajien tuella koulu on saanut tiiliseinät ja peltikaton sekä päteviä opettajia.

Komal ja moni muu tyttö ja poika Maligach Busteessa odottavat koulukummeja, joiden tuella heidän koulunkäyntinsä voi jatkua. Koululaisten tukijoiksi sopivat erityisen hyvin seurakuntien pyhäkoulu- tai muut lapsiryhmät. Kun koululaisten kannatus alkaa 4-6 vuoden iässä ja päättyy neljänteen luokkaan, he ovat joka vaiheessa lasten ikätovereita.

Myös henkilöt, jotka eivät voi sitoutua kannatukseen useiksi vuosiksi, voivat mainiosti ryhtyä näiden koululaisten kummeiksi – vaikka vain 2-4 vuodeksi. Koululaisia voi tukea myös hankekummina ilman omaa kummilasta. Lisätietoja Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n toiminnasta saa osoitteesta www.klkry.net.

Pirjo Kuosmanen