Avioliittoon vihkiminen Vapaakirkossa: Avioliitto on miehen ja naisen välinen


Suomalaisessa yhteiskunnassa myllertää. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä astuu voimaan uusi avioliittolaki. Se mahdollistaa avioliiton solmimisen myös samaa sukupuolta olevien kesken.

Eduskunnan suuressa salissa äänestettiin kyseisen lain kumoamisesta ja palaamisesta vanhaan perjantaina 17.2. Eduskunta torjui Aito avioliitto -kansalaisaloitteen esitykset.

Avioliittolain muutos tapahtui kansalaisaloitteen perusteella, niin kuin myös esitys sen perumisesta ja entiseen lakiin palaamisesta. Molempien allekirjoittajia oli yli sata tuhatta. Suomalaiset ovat siis vahvasti jakaantuneet kyseisen asian suhteen.

Tuomiokapitulit helläkätisiä?

Myös kirkot ovat lakimuutoksen vuoksi uudessa tilanteessa. Vaikka uusi avioliittolaki antaakin kirkoille ja uskonnollisille yhdyskunnille oikeuden toimia vakaumuksensa ja omien säädöstensä mukaisesti, on muutos aiheuttanut keskustelua ja pohdintaa muun muassa luterilaisessa kirkossa. Muutamat Helsingin seudun kirkkoherrat ovat jo ilmoittaneet, että heidän seurakunnissaan papit voivat halutessaan alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Tämä olisi kirkolliskokouksen päätösten vastaista toimintaa, mutta jopa piispoja myöten on annettu ymmärtää, että tuomiokapitulit tuskin tulisivat sen kummempia rangaistuksia antamaan.

Ulkopuolisen silmin näyttää siltä, että kirkkojärjestys ei tässä tapauksessa edusta sitovaa järjestystä, eikä sitä tarvitse avioliittonäkemyksen ja vihkimisen osalta käytännössä noudattaa.

Onpa hankala tilanne aiheuttanut muidenkin ratkaisujen pohdintaa luterilaisen kirkon piirissä, kuten vihkioikeudesta luopumisen seurauksia kirkolle ja yhteiskunnalle. Tällöin avioliittosopimus olisi pelkästään yhteiskunnallinen ja juridinen toimenpide, minkä jälkeen jokainen pariskunta sitten päättäisi itse, pyytääkö liitolleen esimerkiksi kristillistä siunausta vai ei.

Ei muutoksia nykykäytäntöön

Suomen Vapaakirkko on ilmaissut oman avioliittonäkemyksensä yhdyskuntajärjestyksensä vihkimiseen liittyvässä pykälässä. Pykälän 49 otsikko on Avioliittoon vihkiminen ja teksti sanoo: ”Avioliittoon vihkiminen on toimitettava Vapaakirkon perinteen edellyttämällä tavalla miehen ja naisen välillä.”

Tämä on yksi yhdyskuntajärjestyksen ilmaisemia vapaakirkollisia periaatteita, joihin jokainen seurakunta, varsinainen jäsen ja työntekijä on sitoutunut.

Pastorin valtakirjan saaneille henkilöille Vapaakirkko on hakenut vihkioikeuden ja sellaisen oikeuden maistraatilta saaneet voivat vihkiä avioliittoon. Yhdyskuntajärjestyksen ja Vapaakirkon hallituksen ohjeiden valossa samaa sukupuolta olevien vihkiminen ei ole mahdollista.

Vapaakirkossa pitäydymme kristillisen avioliiton näkemykseen, joka edellyttää puolisoiden olevan eri sukupuolta. Uskomme, että se olisi paras vaihtoehto koko yhteiskunnalle sen perusyksikön, perheen, muodostamiseen.

Kun uusi avioliittolaki nyt maaliskuussa astuu voimaan, edustamme tältä osin vastakulttuuria. Niin kauan kuin pastoreidemme vihkioikeus ei merkitse velvollisuutta toimia omaa vakaumustaan vastaan, emme näe tarvetta vihkioikeudesta luopumiseen.

Hannu Vuorinen
kirkkokunnanjohtaja

Tiedote koskien uutta avioliittolakia