Kannanotto pakolaistilanteeseen Suomessa


Maamme hallituksen ja viranomaisten harjoittamaan pakolaispolitiikkaan, ns. ”paperittomien” asemaan, ja aiheista viime aikoina käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyen haluamme todeta seuraavaa:

Velvollisuutemme ja halumme kristillisen lähimmäisenrakkauden osoittamiseen ei riipu henkilön yhteiskunnallisesta statuksesta. Yhteiskuntamme on moraalisesti tuuliajolla, jos hyväksymme sen, että yhteiskuntaa, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia kannustetaan heikossa asemassa olevien heitteillejättöön poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Kehotamme Suomen Vapaakirkon seurakuntia ja koko kansaamme antamaan kukin omien mahdollisuuksien mukaan apua hädässä oleville, myös kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille. Toisin kuin joissain julkisuudessa esitetyissä lausunnoissa on väitetty, hädässä olevien auttaminen antaa oikean viestin siitä keitä me olemme kristittyinä ja kansakuntana. (Luuk. 10:25-37, Matt. 25:31-46).

Emme hyväksy Suomen harjoittamaa pakolaispolitiikkaa siltä osin kuin turvapaikan myöntämisperusteita määrittävät poliittiset päämäärät eikä turvapaikanhakijoiden inhimillinen hätä ja suojelun tarve. Maamme hallituksen ilmaisema tavoite, ettei Suomen tule olla ”houkutteleva kohdemaa” pakolaisille ei ole hyväksyttävä peruste jättää myöntämättä maahamme saapuneille hädänalaisille turvapaikkaa. Emme voi hyväksyä johtavien poliitikkojen ja virkamiesten lausuntoja, jotka syyllistävät maahamme jääviä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja viittaavat siihen, että näiden henkilöiden olisi ”parasta palata vapaaehtoisesti kotiin”. Yleisesti tiedossa, että suuri osa kielteisen päätöksen saavista ei voi palata kotiin vaan heidän kohdallaan ”paluu” tarkoittaisi maan sisäisten pakolaisten joukkoon liittymistä pakolaisleirille, hätämajoitukseen tai asunnottomuuteen ilman elämän perusedellytyksiä. Kehotamme poliitikkoja ja virkamiehiä olemaan tarkkoja lausunnoissaan ja tarkastelemaan turvapaikan myöntämistä hakijan inhimillisestä tarpeesta käsin.

Yllämainitut seikat koskevat kaikkia turvapaikanhakijoita ja pakolaispolitiikkaamme yleisesti. Kehotamme lisäksi maamme viranomaisia perehtymään kristillisen uskon ja siihen kääntymisen luonteeseen uskomme traditiossa, ja olemme valmiita tarjoamaan siihen kirkkomme apua. Kokemuksemme perusteella kristinuskoon kääntymisen aitoutta arvioidaan turvapaikkahakemuksen käsittelyssä usein erittäin puutteellisin perustein ja vähättelevästi. Tiedämme, että näennäistä kääntymistä voidaan käyttää ja on myös käytetty väärin turvapaikan myöntämisen edistämiseksi. Muistutamme, että oman kirkkomme sekä muiden kristillisten kirkkojen hengellisen työn tekijöillä on alan asiantuntijan edellytykset arvioida henkilön kääntymyksen aitoutta ja siksi kirkkojen työntekijöiden lausunnoille tulisi antaa turvapaikanhakuprosessissa nykyistä suurempi painoarvo.

Tampereella 29.11.2016

Hannu Vuorinen Jaakko Pihlajamäki
kirkkokunnanjohtaja hallituksen puheenjohtaja
Suomen Vapaakirkko Suomen Vapaakirkko