Opiskelijaennätys rikkoontui taas, opiston organisaatio uudistuu


Suomen teologisen opiston syksy käynnistyi hyvissä merkeissä; opiskelijamäärä on noussut entisestään ja henkilökuntaan on saatu kaivattua vahvistusta.

Suomen teologisen opiston koulutuksiin on ollut aiempaa enemmän lähtijöitä. Kasvanut opiskelijamäärä, toiminnan laajeneminen ja muutokset opiston organisaatiossa ovat nostaneet henkilökunnan tehtävien tarkastelun ajankohtaiseksi.

– Halusimme selkeyttää opiston organisaatiota ja eri työntekijöiden vastuualueita. Isot vastuualueet ovat nyt selvillä ja kokonaisuus näyttää mielestäni hyvältä, rehtori Timo Lehikoinen kertoo.

 

Timo Lehikoinen
rehtori

Rehtorin työhön liittyy olennaisesti opiston eri prosessien johtaminen. Näitä ovat muun muassa strateginen suunnittelu, vuosisuunnittelu, resursointi ja niiden kohdentaminen sekä tuotanto. Rehtori vastaa opiston toiminnasta ja sille annetun tehtävän toteuttamisesta. Hänen vastuullaan on myös päätösten aikaansaaminen sekä opiston hallinto ja talousvastuu.

Rehtorin toimenkuvan määrittelee opiston johtokunta, rehtorin vastuulla on muun henkilökunnan toimenkuvien määrittely.

 

 

Markus Nikkanen
opintojohtaja

Opintojohtaja johtaa teologisen seminaarin koulutusohjelmien kehittämistä yhdessä rehtorin kanssa opiston strategian ja opistolle annetun tehtävän mukaisesti. Hänen tehtäviinsä kuuluu koulutuksen laadunvalvonta ja hän osallistuu myös opetustyöhön.

Markus Nikkasen vastuualueena on vapaakirkollisen teologisen tutkimuksen tekeminen yhteistyössä Suomen Vapaakirkon ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Teologisen tutkimuksen teemat voivat nousta joko kirkon tai opiston tarpeista.

 

Suvi Kankkunen
kehittämisjohtaja 

Kehittämisjohtajan tehtävänä on suunnitella ja kehittää opiston toimintaa, lyhytkursseja ja tapahtumia sekä strategiatyöskentelyä yhdessä eri suunnitteluryhmien ja rehtorin kanssa. Iso osa prosessien kehitystyötä on myös opintopolkujen suunnittelu niin opiskelijoiden kuin opettajienkin työskentelyn osalta sekä opiskelijoiden käytännön seurakuntatyöhön osallistumisen kehittäminen.

Suvi Kankkunen vastaa myös opiston markkinoinnista ja myynnistä, ja osallistuu lisäksi opetustyöhön.

 

Juhani Ilkka
koulutussuunnittelija,
monimuotokoulutus 

Koulutussuunnittelijan tehtävänä on opiston monimuotokoulutuksien suunnittelu ja kehittäminen. Hän osallistuu myös tapahtumien ja lyhytkurssien suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä vastaavan suunnittelutiimin kanssa sekä käytännön opetustyöhön.

Juhani Ilkan vastuulla on myös opistopastorin tehtävä, mikä on tärkeä osa opiskelijoiden hengellistä huoltoa ja pastoraalista ohjausta. Työnsä ohella hän on palvellut sekä opistoa että Vapaakirkkoa ATK-asiantuntijana.

 

Heikki Virtanen
toimistopäällikkö 

Toimistopäällikön tehtäviin kuuluu opiston taloushallinnon käytännön työt ja raportointi viranomaisille sekä opiskelijarekisterin ylläpito yhdessä koulutussuunnittelijan ja opintojohtajan kanssa.

 

 

 

 

Seija Tiittainen
opinto-ohjaaja ja tapahtumakoordinaattori 

Seija Tiittaisen vastuulla on opiskelijoiden opintojen ohjaus, mikä pitää sisällään keskustelua jokaisen opiskelijan kanssa, jotta jokainen löytää oman opintopolkunsa. Hän osallistuu myös tapahtumien ja lyhytkurssien suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä vastaavan suunnittelutiimin kanssa.

Opiskelijarekisterin ylläpito yhdessä toimistopäällikön ja opintojohtajan kanssa kuuluu niin ikään hänen vastuulleen samoin opiskelijoiden tutor-järjestelmän hallinnointi.

 

 

Opiskelijamäärä on kasvussa

Teologisessa seminaarissa on tänä syksynä 52 opiskelijaa ja Tulisielukoulussa 22, eli yhteensä 74 päätoimista opiskelijaa. Lisäksi opiston arjessa on runsaasti lyhytkursseilla ja monimuotokoulutuksissa opiskelevia. Ennätyksiä rikottiin jo vuosi sitten, mutta nyt opiskelijamäärät ovat nousseet entisestään.

Lukuvuoden avajaisjuhlaa vietettiin maanantaina 27. elokuuta.

– Saimme kokea yhteyttä ja Pyhän Hengen läsnäoloa. Se on paras mahdollinen lähtökohta uudelle lukuvuodelle, Lehikoinen kiittelee.