ViaDia Pohjois-Savo ry:lle vuoden 2016 valtakunnallinen Kriminaalihuollon palkinto


Vapaakirkollinen diakoniajärjestö ViaDia Pohjois-Savo ry sai tämän vuotisen Kriminaalihuollon palkinnon. Palkinnon saajan valitsi  Rikosseuraamuslaitoksen ylijohtaja Tuula Asikainen. Palkinto jaettiin Kriminaalihuollon tukisäätiön järjestämässä Kriminaalityön foorumissa 18.10. Tampereella. Palkintosumma on 5 000 euroa.

Rikosseuraamuslaitoksen ylijohtaja Asikaisen mukaan ViaDia Pohjois-Savo on rakentanut omalle alueelleen kattavat palvelut rikostaustaisille ja muille tuen tarvitsijoille. Palvelujen luominen on edellyttänyt verkostoitumista Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, työ- ja elinkeinohallinnon sekä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

– Tukiasunto, toimeentulotuki ja käynnit A-klinikalla eivät läheskään aina riitä, ainakaan pidemmällä tähtäimellä. Tarvitaan kokonaisvaltaista tukea, johon oleellisena osana kuuluu myös vertaistuki. Tämän ViaDia Pohjois-Savo on oivaltanut. Se lienee myös työn menestyksen salaisuus, Asikainen totesi valintapuheessaan Tampereella.

ViaDia Pohjois-Savo ry:n puheenjohtaja pastori Kaarina Hoffrén muistutti kiitospuheessaan, että seurakunnat ovat tehneet Suomen vankiloissa yli sadan vuoden ajan vapaaehtoisuuteen perustuvaa kristillistä vankilalähetystyötä. Vangit ja heidän omaisensa ovat monien sydämellä.

Valtakunnallisen ViaDia ry:n varsinainen kenttätyö tehdään vapaaseurakuntien yhteydessä paikallisyhdistysten kautta. ViaDia Pohjois-Savo ry toimii  viidessä  eri toimipisteessä Karttulassa, Kuopiossa, Siilinjärvellä, Suonenjoella ja Varkaudessa.  Näillä paikkakunnilla kehitetään ja tuotetaan muun muassa asumisentukipalveluja, työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa ja vankikuntoutusta. Järjestö rakentaa sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja, jotka perustuvat asiakkaille merkitykselliseen vertaistukeen ja osallisuuteen moniammatillisen tuen turvin. Toimipisteissä kehitetään monenlaista työllistävää päivätoimintaa, esimerkiksi ruoka-aputyötä, muuttopalveluja ja kirpputori- ja kahvilatoimintaa. Kuopion vankilassa on toiminut vuodesta 2013 alkaen kristillinen ViaDia-kuntoutusosasto.

Kriminaalihuollon palkinto myönnetään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kriminaalipoliittiseen toimintaan, jolla tuetaan rikoksesta tuomittujen ja heidän läheistensä sijoittumista yhteiskuntaan ja rehelliseen elämään tai vähennetään uusintarikollisuutta ja sen haittoja.

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, jolloin sen sai KRIS-Tampere ry vertaistukitoiminta.
Kriminaalihuollon tukisäätiö (KRITS) on rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä
selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja.

Harri Miettinen

Kuvassa palkinnon vastaanottaneita ViaDia Pohjois-Savo ry:n toimijoita Alpo Tuomilinna (vas.), Kaarina Hoffrén, Tuula Asikainen ja Pekka Matilainen, kuva: Petri Kekäläinen