ViaDia ry: Toivo Savolainen testamenttasi omaisuutensa vankityöhön


Toivo Savolainen omisti elämänsä vankityölle. Hän jätti testamentilla lähes 500 000 euron suuruisen perinnön kokonaisuudessaan vankityön hyväksi.

Vaatimattomasti elänyt Toivo Savolainen omisti testamentilla koko omaisuutensa vapautuvien vankien auttamiseksi. Testamentin antajan tahto oli tukea vankiloissa tehtävää hengellistä työtä, uskoon tulleita vapautuvia vankeja ja vankien opiskelua. Koko testamentatun omaisuuden suuruus oli 466 097 euroa, josta Vapaakirkon kautta tehtävään työhön annettiin 349 573 euroa ja loput Uusi toivo -lehdelle. Testamentti koostui metsätilasta, asunnosta ja tilitalletuksista.

Moninkertaistava vaikutus

Suomen Vapaakirkon johto kutsui koolle työryhmän, jonka tehtäväksi tuli suunnitella, miten testamentti hyödynnettäisiin vainajan toivetta kunnioittaen siten, että sen merkitys samalla moninkertaistuisi ja loisi pysyvää pohjaa vapaakirkolliselle vankityölle. Ei siis vain toiminnan rahoittamiseen.

Työryhmään kuuluvat Kaarina Hoffrén, Kristian Vilkman, Pekka Matilainen, Heli Karjunen, Kimmo Kaartama ja Antti Kautto.

– Suuri vastuumme on käyttää varat niin, että se hyödyttää mahdollisimman monia vankeja. Varojen käyttö on kuitenkin aloitettu varovasti, Vilkman kertoo.

Työryhmä on jakanut testamentattujen varojen käyttösuunnitelman kahdeksalle vuodelle.

– Käyttösuunnitelman mukaisesti testamentin varoilla tuetaan vapaakirkollista vankila- ja kriminaalityötä ja rahoitetaan hankkeiden omarahoitusosuuksia. Näin testamentin varat moninkertaistuvat, mikä on tavoitteenamme, Matilainen tarkentaa.

Esimerkiksi ESR-hankkeissa omarahoitusosuus on 25 %. Työryhmä on esittänyt, että paikalliset ViaDia-yhdistykset voivat hakea omarahoitusosuudesta korkeintaan puolet maksettavaksi Toivo Savolaisen rahastosta.

Tähän mennessä toteutetut hankkeet ovat tuoneet jatkuvaa ja pysyvää hyötyä. Kussakin hankkeessa kehitetään toimintamalli, josta tulee pysyvä malli. Näin panoksella saadaan rakennettua vapaakirkolliselle vankityölle pysyvää perustaa.

Työryhmä päättää aina rahankäytöstä. Lähtökohtana on se, että myös paikallinen ViaDia-yhdistys joutuu panostamaan hankkeeseen.

Uskollinen palvelija

Toivo Savolainen toimi vuosikymmeniä Vangin Toivo -lehden, sittemmin Uusi Toivo -lehden myyjänä. Hän kiersi kävellen, busseilla, junilla ja ystävien kyydissä pitkin Suomea — erityisesti Itä-Suomea. Hän myi keskimäärin 80 lehteä viikossa, parhaimmillaan jopa 700 lehteä kuukaudessa.

– Toivo Savolaisen antautuneisuus vankityölle oli esimerkillistä. Hän ei korostanut itseään, eikä kertonut etukäteen, että oli laittanut testamenttia varten rahaa sivuun, Hoffrén kertoo.

Savolainen muistetaan myös uskollisena esirukoilijana.

– Toivo oli palava rukoilija, joka rukoili aina kokouksissa vanki- ja kriminaalityön puolesta, diakoniatyön johtaja Kristian Vilkman kertoo.

Karoliina Leikkari