ViaDia ry:n ja Sininauhaliiton yhteinen hankehakemus sai sosiaali- ja terveysministeriöltä kielteisen päätöksen


ViaDia ry:n toiminnanjohtaja Kristian Vilkman, eri medioissa ja somessa on virinnyt keskustelua hankerahoituksen päätöksestä. Mitä mieltä olette päätöksestä ja siitä virinnestä keskustelusta?

– Olemme iloisia siitä, että suomalaista ruoka-aputyötä tuetaan valtion taholta ja siunaamme kaikkien järjestöjen työtä, jotka rahoitusta nyt saivat. Olemme toki pettyneitä siitä, että yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa tekemämme hakemus ei saanut avustusta.
Virinneessä keskustelussa on sanottu ViaDia ry:n ruokajakelun olevan pääasiassa kuivamuonaa, jolloin tarvetta esimerkiksi hankepäätöksessä mainittuihin kylmäketjun edellyttämiin välineisiin ei niinkään olisi. Se ei pidä paikkaansa. Vuoden 2015 laskennan mukaan kuivamuonan osuus jaetusta ruoka-avusta oli viiden prosentin luokkaa. Siksi avustushakemuksessa mainittiinkin muun muassa pakastimien hankinnan olevan listalla, jos avustusta saataisiin.
ViaDia ry:n toiminta tapahtuu pääosin vapaaehtoisten voimin. Myös varat tulevat suurelta osin vapaaehtoisina lahjoituksina, omaisuutta järjestöllä ei ole.

Miten kielteinen päätös vaikuttaa ViaDia ry:n työhön?

– Vuoden 2015 laskennan mukaan ViaDia ry:n jäsenet ja seurakunnat jakoivat ns. ylijäämäruokaa noin 1 100 000 kg, ateria-annoksia 140 000 kpl ja EU-ruoka-apua 57 872 kg.
EU-ruoka-avun määrä oli pieni vuonna 2015 johtuen siitä, että uusi ohjelma alkoi vuoden aikana. Vuonna 2016 jaettavan EU-ruoka-avun määrä tulee kasvamaan huomattavasti. Hanketuki olisi mahdollistanut toiminnan kehittämistä, mutta ilman avustustakin pystymme edelleen jatkamaan ruoka-aputyössä merkittävänä toimijana.

Mitä tapahtuu hankehakemuksessa mukana olleille kehityshankkeille?

– Monilla paikkakunnalla oli suunnitelmissa hankkia uusia kylmälaitteita tai korjauttaa astianpesukoneita hankerahoituksen avulla. Totta kai monet paikallisella tasolla työtä tekevät ovat pettyneitä, koska odottivat pientä avustusta. Uskon kuitenkin siihen, että toiminta jatkuu ja jollain tapaa suunnitellut hankinnat toteutuvat. Ihmeitä on.

Karoliina Leikkari