Yleisesittely


Suomen Vapaakirkko on Suomessa syntynyt herätysliike. Se on vaikuttanut maassamme jo yli 120 vuotta. Luterilaisen kirkon piiristä itsenäistynyt kirkkokunta vaikuttaa sadan seurakuntansa kautta ympäri maata. Lähetys- ja kehitysyhteistyöprojektit puolestaan ulottuvat eri puolille maailmaa. Lähimmäisiä palvellaan muun muassa monipuolisen diakoniatyön ja lapsi- ja nuorisotyön avulla. Kurssikeskus Keski-Suomessa ja Suomen teologinen opisto Tampereella palvelevat niin lyhytkurssitoiminnan kuin tutkintoon tähtäävän teologisen koulutuksen saralla.

Pääosassa ovat aina paikalliset seurakunnat. Seurakunnissa vapaakirkollisuus jalkautuu suomalaisen elämänmenon keskelle. Eri kokoiset seurakunnat toteuttavat tarkoitustaan itsenäisesti niissä puitteissa, joissa ne sijaitsevat. Seurakuntien koko vaihtelee parin pienryhmän kokoisesta aina tuhanteen jäseneen saakka. Palkattua henkilökuntaa on vähän, sillä maallikkoliikkeenä toiminta lepää seurakuntalaisten varassa. Se mahdollistaa aktiivisen osallistumisen ja toisaalta myös sen, että toiminnan sisältö kumpuaa jäsenten ja ympäröivän yhteisön tarpeista. Vuoden 2016 lopussa kokonaisjäsenmäärä oli reilut 15000.

Vapaakirkollisuus korostaa henkilökohtaista uskoa Kristukseen ja halua elää hänen seuraajanaan muuttuvassa maailmassa. Usko Vapahtajaan suo meille omakohtaisen suhteen taivaalliseen Isään ja vapauttaa antautumaan elämälle sen koko rikkaudessaan. Evankeliumi on ilosanoma: uskomalla Jeesukseen saamme syntimme anteeksi ja opimme tuntemaan Jumalan henkilökohtaisella tasolla. Se on elämänpituinen prosessi, jonka voimme seurakunnissa jakaa toisten kanssa.

Uskomme Jumalan ilmoittaneen itsensä niin luomakunnassa ja historiassa, kuin aivan erityisesti Poikansa Jeesuksen kautta. Jumalan ilmoitus on välitetty meille Raamatussa. Sen tekstien äärellä aikojen kuluessa koeteltu periaate on edelleenkin toimiva: kristillisen uskon ydintotuuksissa vallitkoon yksimielisyys, tulkinnanvaraisissa asioissa annamme toisillemme vapauden etsiä ja kysellä, kulttuuriin liittyvissä ilmaisuissa ja tavoissa annamme rakkauden hallita.

Vapaakirkollisuuteen on aina kuulunut toiminta kristillisen vakaumuksen puolesta. Se merkitsee vaikuttamista yhteiskuntaan ja ympäristöön, jossa elämme. Kristillinen maailmankatsomus on ollut synnyttämässä ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja oikeudenmukaisuuteen pyrkivää yhteiskuntaa. Se on ollut luomassa ja toteuttamassa toimintaa, joka etsii vähäosaisten ja syrjäytyneiden huomioimista. Tällaisesta Vapaakirkonkin historia – ja toivottavasti yhä enemmän nykypäivä – kertoo. Vapaakirkollisuus ei tahdo olla jonkinlainen herätyskristillisyyden ghetto, jonka mielenkiinto lähimmäisiin päättyy siihen, jos he eivät tee uskonratkaisua! Jokainen ihminen on Jumalan luomana arvokas ja tärkeä.

Vapaakirkko tekee mielellään yhteistyötä muiden kristillisten kirkkojen ja tahojen kanssa. Alun perin ”allianssihenkisyytenä” tunnettu piirre on edelleen vahva. Kristuksen itsensä rukous seuraajiensa osalle, ”että he yhtä olisivat”, on kaikunut vapaakirkollisissa jumalanpalveluksissa ja pienryhmissä. Yhdessä etsitään käytännön tapoja sen toteutumiseksi.

Paras tapa tutustua Vapaakirkkoon on tulla kylään! Kaikkien vapaaseurakuntien toiminta on avointa ja kuka tahansa voi vapaasti osallistua seurakuntien tilaisuuksiin ja toimintaan. Seurakuntien lista löytyy vaikka nettisivuilta ”seurakunnat”-osiosta.