Seurakunta


Seurakunta on uskonyhteisö, niiden uskovien yhteys, jotka henkilökohtaisesti ja omasta halustaan tahtovat kuulua siihen.

Paikallisseurakunta on kuitenkin paljon enemmän kuin samalla tavalla uskovien tai ajattelevien yhteisö. Se on Kristuksen seurakunta, joka perustuu sovitukseen ja lunastukseen. Se on osa tässä maailmassa olevaa Kristuksen seurakuntaa, Kristuksen ruumista.

Kuitenkin seurakunta on todellinen ja näkyvä uskonyhteisö. Seurakunnassa yksityisyys, henkilökohtainen usko, ja yhteisyys, uskonyhteisön yhtenäisyys kohtaavat toisensa. Tästä kohtaamisesta kasvaa pyhien yhteys. Tämä yhteys (koinoonia) ei koske vain aineetonta hengellistä elämää, vaan se kattaa kaikki elämän alueet.

Apostolien teoissa Jerusalemin köyhille kerättyä uhrilahjaa nimitetään yksinkertaisesti vain koinooniaksi, keskinäiseksi yhteydeksi. Palvelu, diakonia, kumpuaa tästä samasta lähteestä. Todellisen keskinäisen yhteyden, pyhien yhteyden, luonnollinen seuraus on pyyteetön palvelu sekä hengellisessä että arjen ajallisessa mielessä.

Seurakunta eroaa maallisista yhdistyksistä, jotka muodostuvat ihmisistä, joilla on erilaisia aatteita ja niiden mukaisia tavoitteita. Seurakunnalla sen sijaan on sääntönsä Raamatussa, ja se toteuttaa Jumalan pelastussuunnitelmaa tässä maailmassa.

Seurakunta on avoin kaikille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen ja ovat valmiita tunnustamaan uskonsa.

Seurakunta on pyhä. Tämä ei tarkoita sitä, että sen jäsenet olisivat täydellisiä tai että he tekisivät seurakunnasta pyhän. Seurakunnan pyhyys on Kristuksen pyhyyttä ja täydellisyyttä. Syvimmiltään seurakunnan olemus on salaisuus. Kun Uusi testamentti sanoo seurakuntaa Kristuksen ruumiiksi, niin se merkitsee sitä, että se ei ole tästä maailmasta, vaikka se elää tässä maailmassa.

Seurakunnan tehtävä on kahdensuuntainen. Se antaa hengellisen kodin uskovalle kilvoittelijalle. Se on myös hengellisen elämän kasvupaikka, jossa seurakunnan jäsenet palvelevat toisiaan Herralta saamillaan lahjoilla. Toisaalta seurakunta on Jumalan työväline tässä maailmassa. Se toteuttaa lähetystehtävää ihmisten pelastumiseksi.
Vapaakirkon muodostavat itsenäiset seurakunnan, jotka hyväksyvät Vapaakirkon tunnustuksen, yhdyskuntajärjestyksen ja uskonnonharjoitusmuodon.