Miten järjestäytynyt


Miten Suomen Vapaakirkko on järjestäytynyt?

Suomen Vapaakirkko on itsenäinen, rekisteröitynyt uskonnollinen yhdyskunta. Se on seurakuntien liitto, jossa halutaan toteuttaa Uuden testamentin mukaista seurakuntaelämää.

Vuonna 2016 vapaaseurakuntia on 100, joissa jäseniä yhteensä n. 15 800. Siirtolaisseurakuntia oli yhteensä 12 Ruotsissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Kuka voi kuulua vapaaseurakuntaan?

Vapaakirkon oppi ja organisaatio on määritelty Suomen Vapaakirkon tunnustuksessa ja yhdyskuntajärjestyksessä. Suomen Vapaakirkon tunnustuksen mukaan seurakuntayhteyden perusta on sydämen usko Jeesukseen Kristukseen ja tämän uskon tunnustaminen ihmisten edessä. Vapaakirkon seurakuntien varsinaisiksi jäseniksi otetaan 15 vuotta täyttäneitä uudestisyntyneitä kristittyjä.

Seurakunnan asioista päätetään seurakunnankokouksessa, joka sääntömääräisesti kutsutaan koolle vähintään kahdesti vuodessa. Äänioikeus on jokaisella varsinaisella jäsenellä. Seurakunnan hallituksena on sen vanhimmisto, jonka tehtävänä on pitää huolta seurakunnasta ja hoitaa sen asioita.

Seurakunnan toiminta rahoitetaan pääasiassa vapaaehtoisin lahjoituksin. Seurakunta voi järjestää toimintaansa varten myös keräyksiä.

Kuka päättää Vapaakirkon asioista?

Koko kirkkokunnan asioista päätetään Vapaakirkon sääntömääräisissä kokouksissa, joita on vuosittain yleensä kaksi: vuosikokous ja syyskokous. Kukin seurakunta valitsee omat edustajansa, joiden välityksellä seurakunnat siis käyttävät Vapaakirkon asioissa ylintä päätäntävaltaa.

Vapaakirkolla on hallitus, jonka tehtävänä on pitää huolta kirkon eri työmuodoista, toiminnasta ja omaisuudesta. Tässä ominaisuudessa se mm. valmistelee Vapaarkirkon kokousten asiat, järjestää työntekijäkoulutuksen, antaa työntekijävaltakirjat, hyväksyy lähetystyöntekijät, antaa seurakunnille suosituksia ja valvoo tunnustuksen ja yhdyskuntajärjestyksen noudattamista.

Kuka johtaa Vapaakirkkoa?

Vapaakirkon johtajana on kirkkokunnanjohtaja. Hän johtaa ja valvoo Vapaakirkon työtä ja vastaa sen asioiden hoidosta. Eri toimintojen hoitamista varten on toimialajohtajat, esim. kotimaantyönjohtaja, lähetysjohtaja, koulutuksen toimialajohtaja ja nuorisotyönjohtaja, sekä muita toimihenkilöitä.

Vapaakirkko pyrkii kantamaan vastuuta yhteiskunnallisista ja hengellisistä asioista yhdessä muiden kanssa. Seurakuntien itsenäisyyden pohjalle rakentunut Suomen Vapaakirkko on kehittynyt ehjäksi ja yhteistyökykyiseksi vapaakirkolliseksi liikkeeksi.