Jumalan missiossa mukana


Tämän viikon lähetystyökolumni käsittelee lähettihuoltotyötä osana kirkkomme lähetyksen toimintaa. Miten lähettihuoltomme liittyy Jumalan missioon?

Jumalan missio on saattaa ihmiskunta sovintoon Luojansa kanssa ja elämään hänen lähellään. Luomisen alkuperäinen tarkoitus ihmiskunnalle oli elämä yhteydessä Jumalaan, Luojaan. Synnin rikkomana tämä alkuperäinen yhteys murtui, ja nyt Jumalan missio on julistaa paluun mahdollisuutta takaisin siihen, mistä on jouduttu erilleen. Siksi hän tuli Kristuksessa ja otti päälleen synnin rangaistuksen, syyllisyyden, tuomion ja kuoleman, sovittaen ihmisen itsensä kanssa. Hän mursi myös erillisyyden ja synnin erottavan voiman ylösnousemuksensa kautta. Nyt hän kutsuu ihmistä yhteyteensä, elämään hänen ylösnousemuksensa voimasta. Tätä me julistamme, kirkot, seurakunnat, järjestöt ja yksilöt.

Toteuttaessaan kutsumustaan, lähettimme kohtaavat monenlaista. Siellä kohdataan koko elämän kirjo, iloitaan, väsytään, uuvutaan, kohdataan kriisejä, ihmisten ahdistusta ja tuskaa. Tähän tulee lähettihuolto, lähettien hyvinvointityöryhmä, ”LÄHY”, rinnalle ja matkalle mukaan.

LÄHY toimii lähetysjohtajamme apuna ammatillisena ja kokemuksellisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmässä on laajasti kokemusta aikuisten ja lasten tukemisesta elämän eri muutos- ja kriisivaiheissa. Tarkoituksemme on olla tukemassa ja toimia rinnallakulkijoina työntekijöillemme lähetystyön haasteiden keskellä.

Käytännössä tämä tarkoittaa kontakteja lähetteihimme, keskusteluja ja vuosittain toteutettuja haastatteluja, joiden avulla varmistetaan lähettiemme hyvinvointia työssä ja elämässä. Osana lähettiemme työnkuvaa tulee olemaan sovitusti osallistuminen kotimaassa pidettäviin lähettiretriitteihin, joissa käydään läpi työhön liittyvien haasteiden aiheuttamaa kuormitusta. ”Taakkaa keveämmäksi”-retriitit aikuisille, ja myös erilliset lapsiperheiden retriitit, toteutetaan lähetysjärjestöjen yhteistyönä. Retriittityöskentely on osa Suomen Lähetysneuvoston toimintaa, jossa Vapaakirkko on mukana.

Jumalalla on missionsa, ja siinä saamme olla mukana, myös LÄHYnä.

KL